top of page
Ocean

We Care About Our Future. 

Theo các tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong năm nước gây ô nhiễm chất thải nhựa đại dương tồi tệ nhất ở châu Á. Với 13 triệu tấn chất thải được thải ra đại dương mỗi năm, Việt Nam đứng thứ 17 trên thế giới về tình trạng ô nhiễm chất thải nhựa đại dương.

 

Mặc dù không có số liệu thống kê chính thức về số lượng và chủng loại nhựa ở biển và hải đảo Việt Nam, nhưng chất thải nhựa rất dễ thấy ở các vùng biển Việt Nam, đất nước với 112 cửa sông - các cửa ngõ chính rác thải nhựa đổ ra đại dương.

 

Ống hút nhựa sử dụng một lần cũng góp một phần không nhỏ trong lượng chất thải nhựa mà chúng ta thải ra môi trường hàng giờ hàng ngày. Ống hút nhựa được sử dụng một lần và sau đó bị ném thẳng vào thùng rác.

Ống hút nhựa chỉ sử dụng một lần rồi kết thúc “cuộc đời” của mình tại các bãi rác và đại dương của chúng ta, nơi chúng gây hại cho các sinh vật biển và giải phóng các chất ô nhiễm độc hại.

Đáng sợ hơn, chúng ta thậm chí còn có thể phát hiện những hạt vi nhựa trong các nguồn thực phẩm hàng ngày.

According to international organizations, Vietnam is one of the five worst polluters of ocean plastic waste in Asia. With 13 million tons of waste discharged into the ocean each year, Vietnam ranks 17th in the world in terms of ocean plastic waste pollution.

 

Although there are no official statistics on the amount and type of plastic in Vietnam's seas and islands, plastic waste is easy to see in the waters of Vietnam, a country with 112 estuaries - the main gateways. Plastic waste dumped into the ocean.

 

Single-use plastic straws also contribute a significant part in the amount of plastic waste that we release into the environment every hour of every day. Plastic straws are used once and then thrown straight into the trash.

Single-use plastic straws end up in our landfills and oceans, where they harm marine life and release toxic pollutants.

Even scarier, we can even detect microplastics in everyday food sources.

nuihut-tinh-trang-rac-thai-nhua-03_435357ca24474666a6961e55ec00e3ff.jpg

Ống Hút Gạo và thông điệp Vì Môi Trường

 

nuihut-gioi-thieu-giai-phap-bao-ve-moi-truong_254737e16fd749d4abbf46c148c9e115.jpg

Chúng tôi đã được truyền cảm hứng từ phong trào chống nhựa và không sử dụng ống hút nhựa sau khi đọc hàng trăm bài viết về nhựa gây ô nhiễm đại dương, chưa kể đến những video gây sốc về rác thải nhựa được phát hiện trong cơ thể của các sinh vật biển khi chúng chết đi và bị trôi dạt vào bờ.

Từ đó, chúng tôi bắt đầu đặt vấn đề nhiều hơn và nghiêm túc trong việc hành động để góp phần chống lại các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Chúng tôi tránh túi nilon, bọc trái cây và rau quả và bắt đầu yêu cầu không ống hút tại các nhà hàng, quán cà phê và quán ăn. Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi để tránh ống hút nhựa, chắc chắn một chiếc ống hút nhựa vẫn sẽ tồn tại trong đồ uống hoặc trên bàn của một người nào khác. 

Thất vọng vì những nỗ lực của mình để không có ống hút nhựa, chúng tôi đã tìm kiếm một giải pháp thay thế. Chúng tôi muốn có một sự thay thế cho ống hút nhựa sử dụng một lần mà 100% có thể phân hủy sinh học và không được làm bằng nhựa sinh học. Và đó chính là Ống hút gạo NuiHut - Sản phẩm thân thiện với môi trường và sức khoẻ của mỗi người.

Ống hút được làm từ gạo của chúng tôi có thể được ném ngay vào thùng ủ rác hữu cơ sau khi sử dụng. Không giống như ống hút nhựa, ống hút gạo NuiHut sẽ phân hủy một cách tự nhiên và dĩ nhiên sẽ không làm hại bất kì ai, bất kì sinh vật nào bởi sự lành tính an toàn của chúng.

We were inspired by the anti-plastic and plastic-free movement after reading hundreds of articles about plastic polluting our oceans, not to mention shocking videos of plastic waste discovered in our bodies. bodies of sea creatures as they die and are washed ashore.

Since then, we have started to take action more seriously and take action to help fight single-use plastic products.

We avoided plastic bags, wrapped fruits and vegetables, and started asking for straws at restaurants, cafes and eateries. Despite our efforts to avoid plastic straws, a plastic straw will inevitably end up in a drink or on someone else's table.

Frustrated by our efforts to go plastic-free, we looked for an alternative. We wanted an alternative to single-use plastic straws that were 100% biodegradable and not made of bioplastics. And that is NuiHut Rice Straws - Products that are friendly to the environment and everyone's health.

Our rice straws can be thrown right into the compost bin after use. Unlike plastic straws, NuiHut rice straws will decompose naturally and of course will not harm anyone, any creature because of their benignity.

Tầm nhìn & sứ mệnh của NuiHut

 

Về NuiHut, chúng tôi là một doanh nghiệp hoạt động nhằm mục đích thúc đẩy một lối sống bền vững: một hành tinh cân bằng, khỏe mạnh và thật sự quan tâm đến Đại Dương Xanh của Trái Đất.

 

Chúng tôi làm việc cùng với các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán cà phê, v.v. để hoàn thành sứ mệnh khuyến khích mọi người áp dụng lối sống thân thiện và có ý thức.

Bên cạnh đó, NuiHut được thành lập với tầm nhìn và mục tiêu thay đổi thói quen của mọi người từ việc sử dụng ống hút nhựa sang sử dụng ống hút được làm từ gạo mang lại lợi ích bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng cũng như góp phần giảm thiểu những ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Những sản phẩm chúng tôi cung cấp mang thương hiệu NuiHut được thiết kế và sản xuất theo chu trình khép kín mà nguyên liệu được lấy từ nguồn tự nhiên đó là bột gạo. Chính vì vậy, các sản phẩm ống hút gạo đa dạng mẫu mã và màu sắc phân hủy 100% hoàn toàn tự nhiên. 

Có nhiều lựa chọn thay thế cho ống hút nhựa như ống hút làm từ tinh bột ngô, tinh bột khoai tây, giấy cũng như nhựa nhiệt dẻo phân hủy sinh học.

 

Tại sao ống hút gạo của chúng tôi thân thiện với môi trường hơn so với các lựa chọn khác? Bằng cách sử dụng những chiếc ống hút này như ống để hút nước uống, chúng ta biến sản phẩm nông nghiệp thành sản phẩm thật sự giá trị tinh thần cao quý và góp phần vào công cuộc cải thiện môi trường sống. 

Hy vọng Ống hút gạo NuiHut sẽ là lựa chọn vừa mang đến giá trị Vật chất & Tinh thần để đồng hành cùng bạn - những trái tim đầy yêu thương đối với nơi đã cho tất cả chúng ta sự sống đáng trân trọng!

NuiHut's Vision & Mission

We are a business that promotes a sustainable lifestyle: a planet that is balanced, healthy and truly cares about the Earth's Blue Oceans.

 

We work together with restaurants, hotels, eateries, cafes, etc. to fulfill its mission of encouraging people to adopt a friendly and conscious lifestyle.

Besides, NuiHut was established with the vision and goal of changing people's habits from using plastic straws to using straws made from rice, bringing health protection benefits to users as well. contribute to minimizing negative impacts on the environment.

The products we supply under the NuiHut brand are designed and manufactured under a closed cycle whose raw materials are taken from a natural source that is rice flour. Therefore, rice straws products are diverse in designs and colors that are 100% completely natural.

There are many alternatives to plastic straws such as straws made from corn starch, potato starch, paper as well as biodegradable thermoplastics.

 

Why are our rice straws more eco-friendly than other options? By using these straws as pipes for drinking water, we turn agricultural products into products of real noble spiritual value and contribute to the improvement of the living environment.

Hopefully NuiHut Rice Straws will be the choice that brings both Material & Spiritual values ​​to accompany you - loving hearts for the place that gave us all a precious life!

nuihut-223.jpg
nuihut-099.jpg
_DAF0135.jpg
bottom of page